Biuro Porad Obywatelskich

 

 Rzeszów 35 – 016, ul. Kraszewskiego 1 tel./fax. (017) 853 28 68  
                     e – mail: BPOrzeszow@gmail.com http://www.bpo.prv.pl

 

     BIURO PORAD OBYWATELSKICH ZAPRASZA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
 
Cewop


Poradnictwo obywatelskie
 jest metodą na wspieranie osób w poszukiwaniu rozwiązań ich problemów poprzez udzielenie porad i informacji o prawach i obowiązkach obywatela w dziedzinach określonych w ofercie usług Biura Porad Obywatelskich.

STATUT BPO

Pole tekstowe: Biuro Porad Obywatelskich czynne: 
Poniedziałek
900 - 1100    1230 - 1300
Wtorek
930 - 1230 
Środa
900 - 1030    1130 - 1330
Czwartek
900 - 1300
Piątek
1130 - 1330
Strona główna
Aktualności
Oferta
Standarty
Wolontariat
Konsument
Beneficium Iuris
 
   
Biuro Poradnictwa Obywatelskiego
przy Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Biuro Poradnictwa Obywatelskiego utworzone zostało przez CeWOP w maju 2002 roku. Współ finansowane jest przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu zorganizowanego przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie „Obywatel i Prawo”

Zasadniczy cel Biura to bezpłatne porady i konsultacje obywatelskie; każda osoba, która przyjdzie do Biura może skorzystać z bezpłatnych porad prawnika, socjologa, pracownika urzędu administracji publicznej. Najczęściej porady te dotyczą problemów prawnych, z jakimi, na co dzień boryka się każdy z nas: sprawy związane ze stosunkiem pracy, świadczeniami rentowo – emerytalnymi, problemami rodzinnymi
i wychowawczymi, łamaniem praw indywidualnych, postępowanie przed urzędami itd. Pomoc świadczona jest też przy pisaniu wniosków, odwołań, formułowaniu pism procesowych. Pracownicy Biura nie mogą jednak reprezentować swoich klientów przed Sądami, Policją, organami administracji państwowej i samorządowej. Nie mogą także bezpośrednio interweniować w sprawie klienta. Nie udzielamy pomocy finansowej, jedyna forma pomocy materialnej to bezpłatne udostępnienie kserokopii niezbędnych przepisów, fragmentów ustaw, klienci mają możliwość samodzielnego korzystania z komputera, Internetu i drukarki.


Porady udzielane przez telefon, Internet oraz w formie konsultacji wyjazdowych:

Chcąc, by z porad prawnych korzystali nie tylko mieszkańcy Rzeszowa, ale także osoby z terenu województwa podkarpackiego uruchomiliśmy poradnictwo świadczone także drogą telefoniczną oraz Internetową. Osoby, których nie będzie stać na dojazdy do Rzeszowa lub dojazd ten będzie niemożliwy (choroba, niepełnosprawność) mogą skorzystać z porad prawnika:

Drogą telefoniczną, nr tel.: 853 53 56 lub tel. /faks 853 28 68   ( TYLKO W GODZINACH PRACY BIURA ! )

Drogą Internetową, e-mail:  BPOrzeszow@gmail.com

Na życzenie grupy co najmniej 20 osób lub organizacji nasz prawnik wyjechać na bezpłatne konsultacje prawne. Warunkiem jest udostępnienie lokalu i złożenie pisemnego wniosku na co najmniej 14 dni przed spodziewaną wizyta prawnika. We wniosku należy również umieścić zagadnienia, które mają być poruszane w trakcie konsultacji (nie więcej niż trzy w czasie jednej wizyty).

Staże wolontariackie studentów prawa.

Do pomocy przy świadczeniu informacji i poradnictwa prawnego zaangażowaliśmy także studentów ostatnich lat prawa z uczelni rzeszowskich. Pomoc ta głównie polega na uczestnictwie w indywidualnych konsultacjach prawnych, prowadzeniu czytelni materiałów prawnych, dystrybucji informacji, świadczeniu pomocy informacyjnej
i pomocy w organizowanych konferencjach w ramach projektu. Studenci przygotowani zostali poprzez uczestnictwo w 15 godzinnym szkoleniu, na którym zapoznali się ze specyfiką pracy organizacji pozarządowych, standardami świadczenia poradnictwa przez „trzeci sektor” oraz metodami efektywnej i skutecznej pracy w grupie wolontariuszy.

tadek@cewop.org.pl