Biuro Porad Obywatelskich

                                                                                          Rzeszów 35 – 016, ul. Kraszewskiego 1 tel./fax. (017) 853 28 68  
                                      e – mail: bpo@cewop.org.pl, http://www.bpo.prv.pl

 

 

...BIURO PORAD OBYWATELSKICH ZAPRASZA CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU...

   MENU:

Cewop
Strona główna
Aktualności
Oferta
Standarty
Wolontariat
Konsument
Beneficium Iuris
 

 

STANDARDY DORADZANIA
W BIURACH PORAD OBYWATELSKICH:

 
 

Bezpłatność

Porady świadczone przez biuro są całkowicie bezpłatne.

 Bezstronność

Doradca udzielając porad nie kieruje się:

·        własnymi opiniami

·        nie ocenia klienta i jago działań

·        nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu

 Dostępność dla wszystkich

Każda osoba może skorzystać z usług biura i będzie przyjęta w sposób uwzględniający jej potrzeby i możliwości.

Poufność

Biuro zapewnia zachowanie w tajemnicy:

·        samego faktu pobytu klienta w BPO

·        wszystkich powierzonych przez klienta informacji

(wyjątek stanowią informacje o popełnieniu ciężkich przestępstw)

 Niezależność:

Doradca BPO udzielając porad kieruje się wyłącznie dobrem klienta nie zaś interesem kogokolwiek innego.

 Aktualność i rzetelność informacji

Każda porada jest udzielana w oparciu o istniejący w BPO system informacyjny. Informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli.

 Samodzielność klienta

Doradca nie podejmuje decyzji za klienta, dostarcza mu tylko wiedzy o możliwych rozwiązaniach jego problemu. Na podstawie uzyskanych informacji klient samodzielnie dokonuje wyboru. 

tadek@cewop.org.pl