Biuro Porad Obywatelskich

                    Rzeszów 35 – 016, ul. Kraszewskiego 1 tel./fax. (017) 853 28 68  
                     e – mail:
bpo@cewop.org.pl, http://www.bpo.prv.pl
 

   BIURO PORAD OBYWATELSKICH ZAPRASZA CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU...

   MENU:

Cewop
Strona główna
Aktualności
Oferta
Standarty
Wolontariat
Konsument
Beneficium Iuris
 

 

Oferta Usług
Biura Porad Obywatelskich

 
 

 

Biura Porad Obywatelskich udzielają porad w sprawach:

·        mieszkaniowych,

·        rodzinnych,

·        świadczeń socjalnych,

·        świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

·        zatrudnienia i bezrobocia.

Biura udzielają informacji w sprawach z kategorii:

·        cudzoziemcy i repatrianci,

·        finanse,

·        kombatanci/osoby represjonowane,

·        sprawy dotyczące wojska,

·        leczenie/opieka medyczna,

·        niepełnosprawność,

·        obywatel a instytucja,

·        pozbawienie wolności,

·        spadki,

·        sprawy konsumenckie,

·        stosunki międzyludzkie,

·        własność.

 

W każdym przypadku doradca BPO wysłuchuje klienta i we współpracy z nim określa istotę problemu. Następnie – w zależności od rodzaju problemu – udziela porady lub informacji.

 

Porada obywatelska polega na:

·        wyszukaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu,

·        przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań i ich konsekwencji,

·        wsparciu klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji,

·        sporządzeniu (w razie jeśli istnieje taka potrzeba) wspólnie z klientem planu działania.

 

Informacja obywatelska polega na:

·        wskazaniu specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy,

·        wyjaśnieniu obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć,

·        wskazaniu przepisów mających zastosowanie w sytuacji klienta.

 

piotrs@cewop.org.pl